تحصّن قلب

"بدان که دوستت دارد هنوز این سوم شخص غایب"

میگوئی برو و نمیدانی نمی توانم، چون  بدون تو خون در رگهام تحصّن میکند و قلبم به بی راهه می زند و نیستی که بدانی دل را که گرو بگذاری قدمها به اختیار نمی ماند.

می گوئی برو و نمیدانی که چشم هایم پی ردّ پاهایت آمده اند و نیستی بدانی هزار راه هم که باشد برای چشمهای نابینا بن بست می شود.

میگوئی برو و من سکوت میکنم... و این درد بزرگ من است که مرا مشتاق به رسوائی میکند... و به مردن. گفتم که بدانی هنوز هم تا اخر سکوت، تا آخر رکود به پای تو مانده ام بدون آنکه بدانی چرا. تو هم که انگار همیشه رها بودی از من نفسی تازه کن و بگو چه کنم من با این همه گره های کور... و بعد تا انجا که می توانی با چشمهای من، با پاهای من و با قلب من برو... من همینجا در بن بست ابتدای راه تحصّن کرده ام. 7/11/ 

 

/ 12 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سرای بی کسی

[گل][گل][گل]...ღ♥ღ ..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ ...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ .......................ღ♥ღ ...........ღ♥ღ...ღ♥ღ ...........ღ♥ღ ...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ ...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ ....................................................ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..............................@@................ღ♥ღ ..............................@@...............ღ♥ღ ______________________________

تنها

گاه آنقدر ازمن دوری که به غریبه ای میمانی گاه چنان نزدیک که خون و نفس را بدون تو نمیتوان احساس کرد.

غریبه

کاش سومین شخص غائب می دانست یکی دوستش دارد

الان کدوم کدومه ؟ کی سوم شخصه ؟ کی اول شخصه ؟ کی دوم شخصه ؟ لطفا مسولین رسیدگی کنند .ما نفهمیدم چه کسی چه کسی رو دوست داره ؟[قهقهه]

غریبه

به خودت بخند کچل باش تا خبرت کنن

ﮐﺎﺵ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﯾﺪﺍﺭ، ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ... ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻓﻘﻂ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ! ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻧﺪﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ، ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﮑﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ... ﻫﯿچگاه ﻧﮕﺬﺍﺭ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺮﻭﺩ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﺗﺮ ﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ... ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﯽ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ...

منتظری به سومین شخص غایب وحی بشه . خوب یه جوری بهش بفهمون .البته اگه هنوز ازدواج نکرده و.ضایع نیست .والا بی خیال شو و به نوشتن ادامه بده .شاید حالت بهتر بشه .رفیق

1

niama

سلام دکتر واقعا عاشق کسی هستی چرا تا الان اتفاقی نیفتاده عاشق چه کسی؟؟؟